Z pracowni

Wieża – wosk
Wasal (glina)
Wasal (glina)
Wasal (glina)
Wasal (gips)
Wasal (gips)
Jakub (glina)
Jakub (glina)
Jakub (glina)
Jakub (glina)
Jakub (glina)
Generał (glina)
Gracja (brąz)
Związana (plastelina)
Związana (plastelina)